Samenwerking tussen overheid, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven is cruciaal om nu en in de toekomst op alle niveaus een technisch geschoold personeelsbestand in Nederland te hebben dat aansluit op de behoeften van de arbeidsmarkt. Mede dankzij de inzet van onze partners is Generation Discover een groot succes en kunnen we de deelnemers een gevarieerd programma aanbieden. Samen gaan we op weg naar 2020, wanneer wetenschap en technologie verplichte vakken worden in het Nederlands basisonderwijs.