Dit is niet eenvoudig; wereldwijd is er een tekort aan technisch geschoolde mensen. STEM-onderwijs (STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics) staat hoog op de politieke en zakelijke agenda in Europa.

In Nederland is een tekort aan technisch talent van MBO tot HBO en WO niveau. Het is daarom belangrijk dat Nederland de beschikbaarheid en kwaliteiten van het toekomstige medewerkersbestand van gekwalificeerde technici bevordert en verbetert. Techniekonderwijs is van wezenlijk belang; ook in maatschappelijk opzicht. Een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt heeft een positief effect op de jeugdwerkloosheid.

Shell’s mondiale doel  is in nauwe samenwerking met anderen de wereld te voorzien van meer en schonere energie. De wereldwijde vraag naar energie blijft immers stijgen en de noodzaak om minder CO2 uit te stoten neemt toe. Dat is de uitdaging waar de samenleving – en Shell – voor staan. De instroom van technisch opgeleide mensen is hiervoor essentieel.

Als competitief en innovatief energiebedrijf beseft Shell goed dat het haar verantwoordelijkheid moet nemen, en wil dat ook. Daarom zet Shell zich in voor de bevordering van (techniek)onderwijs. Via verschillende partnerprogramma’s vragen we aandacht voor het belang van wetenschap en technologie bij het ontwikkelen van de innovatieve oplossingen die een waardevolle bijdrage leveren aan onze samenleving, nu en in de toekomst.

Een van die programma’s is de bright ideas challenge, waarbij leerlingen van het primair onderwijs worden uitgedaagd om na te denken over oplossingen op mondiale vraagstukken over water, energie en voedsel. Zo bedachten de leerlingen een weg gemaakt van zonnepanelen, een app die voedselverspilling tegen gaat, maar ook een robot die regenwater opvangt en hergebruikt. Tijdens het jaarlijkse Generation Discover festival worden de nationale winnaars van de challenge bekend gemaakt.

Shell heeft een lange traditie op gebied van techniekpromotie. We organiseren meer dan dertig jaar de Shell Eco-marathon, waarvan vijf edities in Nederland. We waren 15 jaar geleden een van de oprichters van JetNet. Samenwerking met partners heeft deze programma’s mogelijk gemaakt.